De missie van Delen Private Bank is fundamenteel duurzaam van aard: het vermogen van onze klanten beheren en doen aangroeien over de generaties heen.


Publi-redactioneel

Onze natuurlijke reflex om zorg te dragen voor waardevolle zaken en onze relaties aan te gaan vanuit een langetermijnperspectief sluit perfect aan bij het beleid rond ecologie, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur (kortweg ESG).

Met onze duurzame aanpak creëren we een positieve impact op al onze relaties – klanten, medewerkers, aandeelhouders en de brede samenleving.

Onze ESG-politiek is gebaseerd op enkele duurzame ontwikkelingsdoelen (of SDG’s) gedefinieerd door de Verenigde Naties. Ze geven richting aan de investeringen én aan de eigen organisatie van Delen Private Bank.

In dit artikel bekijken we de beide facetten van onze duurzaamheidspolitiek.

VERANTWOORDE INVESTEERDER

Delen Private Bank specialiseert zich in discretionair vermogensbeheer, wat wil zeggen dat de bank het vermogen belegt in naam van en voor rekening van haar klanten. De investeringsbeslissingen hebben een wezenlijke invloed op de samenleving.

De bank investeert ruim 31,8 miljard euro van haar klantentegoeden via de beleggingsfondsen die beheerd worden door fondsenbeheerder Cadelam. Al deze fondsen passen het verantwoord investeringsbeleid toe.

Het verantwoord investeringsbeleid draagt bij aan een aantal SDG’s, waarvan verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) en de strijd tegen de klimaatverandering (SDG 13) de belangrijkste zijn.

Via de drie pijlers integratie (van niet-financiële criteria), dialoog (met bedrijven om hun duurzame transitie te ondersteunen) en uitsluiting (van bedrijven met een te hoog duurzaamheidsrisico) voldoet Delen Private Bank aan de eisen van de Europese toezichthouder om duurzaamheidsrisico’s te beperken. We bekijken ze meer in detail.

Integratie van niet-financiële criteria

Voor alle investeringen in onze huisfondsen wordt naast financiële prestaties van de bedrijven gekeken naar ESG-parameters. Overwegingen op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur worden dus geïntegreerd in elke investeringsbeslissing.

De financiële gezondheid van een bedrijf is immers slechts houdbaar op langere termijn als het ook goed scoort op de niet-financiële parameters. De onafhankelijke dataleverancier Sustainalytics analyseert en quoteert bedrijven op ESG-risico’s. Hoe lager de score, hoe minder ESG-risico’s voor het bedrijf.

Omdat Cadelam bij haar investeringsbeslissing rekening houdt met ESG-factoren, ligt de gemiddelde ESG-risicoscore van onze huisfondsen lager dan die van de referentie-index.

Op basis van de ESG-risicoscore kan de bank twee richtingen uitgaan: of ze gaat in dialoog met het bedrijf met het oog op een duurzame verbetering, of ze weert het bedrijf uit alle portefeuilles.

Golfkampioen Thomas Detry is een van de ambassadeurs van Delen Private Bank.

Dialoog met bedrijven

Engagement verwijst naar de continue en constructieve dialoog tussen de investeerder en zijn participaties. De investeerder (in ons geval Cadelam) heeft immers als aandeelhouder niet alleen recht op een deel van de winst, maar verkrijgt via het stemrecht van zijn aandelen een zekere inspraak in het beleid van het bedrijf waarin hij investeert.

Via constructieve gesprekken en concrete afspraken moedigt Delen Private Bank en Cadelam bedrijven aan om werk te maken van hun transitie naar een meer ecologische, sociaal rechtvaardige en beter bestuurde wereld.

Delen ging in dialoog met 325 bedrijven, goed voor 70% van de bedrijven in portefeuille.

Uitsluiting van bedrijven

Bedrijven verkopen of weren uit de portefeuilles is het drastische sluitstuk van duurzaam vermogensbeheer. Wanneer de dialoog of het stemrecht in het kader van engagement onvoldoende resultaat oplevert, of wanneer blijkt dat het duurzaamheidsprofiel van een bedrijf negatief evolueert, dringt desinvestering zich op.

Cadelam investeert niet in bedrijven die actief zijn in het domein van controversiële wapens of tabak, bedrijven met een ernstig ESG-risico en bedrijven die de ‘UN Global Compact principles’ voortdurend met de voeten treden.

DUURZAME ORGANISATIE

Alle relaties die Delen Private Bank onderhoudt – met klanten, medewerkers, samenleving, overheid en aandeelhouders – zijn gericht op de lange termijn.

Michel Buysschaert, CEO van Delen Private Bank, beklemtoont dat de organisatie resoluut het pad naar een CO2-neutrale wereld heeft ingeslagen: ‘Voor mij is dit meer een evolutie dan een revolutie: met kleine, maar onomkeerbare stappen.’

We lichten een aantal opmerkelijke verwezenlijkingen en ontwikkelingen van 2022 toe.

  • Onze ecologische voetafdruk verkleinen: de Bank richt haar inspanningen op papierverbruik, woon-werkverkeer, infrastructuur en het wagenpark. In 2022 stapten alle Belgische kantoren in eigen beheer over naar 100% groene energie, waardoor de CO2-uitstoot voor infrastructuur met liefst 68% terugviel. En sinds het laatste kwartaal van 2022 kunnen onze medewerkers alleen nog volledig elektrische auto’s bestellen.
  • Elke dag het vertrouwen van onze klanten verdienen: de totaalaanpak van de bank – vermogensbeheer en vermogensplanning – alsook de persoonlijke, proactieve en efficiënte dienstverlening wordt bijzonder gewaardeerd. Getuige de hoge tevredenheidscijfers die de bank ontving bij de klantentevredenheidsenquête van 2021. Ook de financiële gezondheid van de bank schept vertrouwen. De bank is ruim gekapitaliseerd en voldoet ruimschoots aan de wettelijke vereisten op het vlak van eigen vermogen en liquiditeit. De gezonde rentabiliteit is een voorbode dat de bank ook in de toekomst een solide balans zal kunnen tonen.
  • De bank als integere instelling: Delen Private Bank staat voor een integere en voorzichtige handelswijze. De strijd tegen witwaspraktijken wordt zeer ernstig opgevolgd. Wij geven onze werknemers de nodige opleidingen en moedigen klanten ook aan om op eenzelfde fiscaal correcte manier te handelen.
  • Trouwe partner voor cultuur, sport en wetenschap: als financiële instelling vervult Delen een essentiële rol in de samenleving. Naast haar financiële functie neemt de bank ook haar bredere maatschappelijke engagement zeer ernstig. Dat betekent onder meer: bruggen bouwen naar kwetsbare mensen, steun bieden aan jong talent en langdurige partnerschappen aangaan met belangrijke culturele en wetenschappelijke projecten. We zijn o.a. trotse partner van Brafa, KMSKA, Art Antwerp en Art Brussels. We werken samen met de Koning Boudewijnstichting om sociale en educatieve projecten extra financiële slagkracht te geven. En we sponsoren aanstormend sportief talent, met name in golf en hockey.

Meer informatie vindt u in het Duurzaamheidsrapport van Delen Private Bank.

www.delen.bank

All the latest news from our advertisers and partners

Comments are closed.